Historien om Kongsvang Station, noget om den politiske
behandling af sagen og nogle nøgne facts - status juni 2014

 

Af Jesper Sejersen

Fra trinbræt til letbanestation - fakta eller illusion?
Banen Odder - Kongsvang - Aarhus H - Grenaa betegnes i øjeblikket Aarhus Nærbane, og fra begyndelsen af 2017 - Kulturåret - bliver den opgraderet og ændret til Aarhus Letbane. Det vil give det største trafikmæssige løft for Aarhus i de seneste mange år.

Kongsvang Station eller rettere Kongsvang Trinbræt blev oprettet i 1994 og blev derved min nærmeste mulighed for at komme med toget. Jeg bor ca. 1 km fra trinbrættet og bruger det i øjeblikket nok mest, når jeg kommer hjem med et sent aftenlyntog fra København. Hvis lyntoget ikke er forsinket, er der perfekt omstigningstid, og gåturen på ca. 10 minutter er velgørende efter tre timeres stillesidden.

Om en måned, 5. august, flytter jeg med mit arbejde, Ingeniørhøjskolen, til Navitas ved Aarhus Havn (med eget letbanestop fra 2017!) Om sommeren vil jeg nok cykle på arbejde, men det er altid godt med et kollektivt alternativ de tre kolde og glatte måneder, og her har det i årevis været min plan at benytte Nærbanen og fra 2017 Letbanen til at komme på arbejde som den kollektive mulighed.

 

Nedlægningsplanerne

Fredag d. 14. februar kom så Århus Stiftstidende med den glade*) nyhed, at Midttrafik fra køreplansskiftet 2014/2015 (i december 2014) planlægger at nedlægge Kongsvang, Vilhelmsborg og Egelund Trinbræt og Assedrup Station.

Den angivne årsag er, at der er nogle få procent af togene, der er forsinkede, og dette vil man klare ved at nedlægge de fire stop.

Og nedlæggelsen vil kun berøre et par procent af passagerene på Odderbanen.

Ved at nedlægge Kongsvang Trinbræt vil der endvidere blive mulighed for at øge farten mellem Viby J og Aarhus H til 100 km/t.

Læs her sandheden om den planlagte hastighedsopgradering til 100 km/t mellem Viby J og Aarhus H

Læs her om sagens forløb hos Midttrafik og Regions Midts politiske udvalg/råd

Læs her Midtrafiks redegørelse for nedlæggelse af de fire stop

*) I Odder-delen af avisen bliver det fremlagt som en glad nyhed - nu vil man kunne spare 2-3 minutter på transporten til Aarhus.

 

Et stort passagerpotentiale
En væsentlig begrundelse for nedlæggelse af Kongsvang Trinbræt er det ringe passagertal - der svirrer tal mellem 44 og 90 passagerer pr. dag (hverdage).

Om disse tal er efter Grenaa-banens sammenlægning med Odderbanen i 2012 vides ikke - men denne sammenlægning har givetvis været positivt for brugen af Kongsvang Trinbræt.

Og når Letbanen indførelse i 2017 vil helt sikkert kunne betyde en passagereksplosion for Kongsvang, da togene kommer til at køre 4 gange i timen i hverdagene.

Og så er der lige skiltnings- og adgangsforholdene:

·       En trappe fra hver side af Skanderborgvej vil kunne øge tilgængeligheden afgørende, da der så vil være mulighed for at skifte mellem tog og bus på en let måde.

·       En indgang fra den sydlige ende vil gøre adgangen både lettere og tydeligere for passagerene fra sydsiden af Skanderborgvej.

·       Og så skal skiltningen forbedres. Det er ikke nogen overdrivelse at kalde Kongsvang Trinbræt for kvarterets bedst bevarede hemmelighed (”A Hidden Gem”). Det eneste skilt står lige ved indgangen til perronen, hvor man alligevel ikke er i tvivl om, at der er en station! Det kan gøres meget bedre.

Allerede i 1996 skrev den aktive trafikdebattør, trafikplanlæggeren Poul Gunder Nielsen, om de dårlige adgangsforhold til Kongsvang Trinbræt. Læs her (uddrag) af hans rapport om emnet.

En mindre, men dog betydningsfuld teknikalitet er dørtrinnenes ud- og indføring på de nuværende tog, Siemens Desiro: Her tager i alt det mellem 10 og 15 sekunder ved hvert stop for trinnene på togene at bevæge sig ud og ind, før togets døre kan åbnes og efter at dørene er lukket. På de ca. 18 stop på Odderbanen giver det et tidforbrug på skønnet mindst 3 minutter på en tur fra Odder til Aarhus H. Dette er ren spildtid, og det er besluttet, at de nye letbanetog skal have faste trin, så denne tid spares ved overgang til letbanedrift!

 

Bevar Kongsvang Station-gruppen
Og så kommer vi til Bevar Kongsvang Station-gruppen: Den er ganske selvbestaltet og består ud over undertegnede af Steen Devantier, der er i øvrigt er nabo til Kongsvang Trinbræt. Desuden har et antal velvillige hjælpere bl.a. hjulpet med at dele løbesedler ud.

Har du lyst til at bidrage med noget til Bevar Kongsvang-gruppen, kan du kontakte mig på jse@iha.dk 

Vores hovedopgave har ind til nu været at kontakte politikere og presse og så at samle underskrifter på den netbaserede underskriftsportal skrivunder.net

Planerne er en gang efter sommerferien at overrække de 1000 (!) underskrifter, vi gerne skulle være oppe på, bl.a. til relevante Regionspolitikere. Vi håber, at den store opbakning vil gøre indtryk.

Flere lokale grundejerforeninger har også sendt støttemails til os, og disse vil også indgå i pakken til politikerne.

Så lad os håbe, det hele ender med at gå i orden - men husk - intet er givet. Der skal knokles!