Sagens behandling i Midttrafik og de politiske organer

 

25/2: Behandling i Midttrafiks bestyrelse.

Her blev nedlægningsforlaget ”taget til efterretning” og sendt til videre behandling.

 

9/4: Behandling i Rådet for Regional Udvikling, Region Midt

Populært sagt anbefaler Rådet, at sagen ”sparkes til hjørne”.

Der skal gennemføres en undersøgelse på grundlag af de forudsætninger, der vil være gældende i 2017, når Letbanen kommer og der derfor givetvis bliver nedlagt/reduceret en del buslinjer. Det er her, man kan håbe, at sagen vil dø!

22/4: Møde i Forretningsudvalget for Region Midt:

Her blev beslutningen fra Rådet for Regional udvikling stadfæstet:

30/4: Møde i Regionsrådet for Region Midt:

Her var punktet om nedlæggelse end ikke at finde på dagsordenen (hvad det var inden Forretningsudvalgets møde ugen før), hvilket jo er en stadfæstelse af Forretningsudvalgets beslutning.

De fire stoppesteder når derved næppe at blive nedlagt ved det kommende køreplansskifte i december J

Var forslaget gået igennem Regionsrådet, skulle det have været sendt til en høring og derefter formentligt stadfæstet engang efter sommerferien.

Heldigvis har visionære regionspolitikere hindret denne forhastede beslutning i at blive gennemført - i hvert fald i første omgang.