Sandheden om hastighedsopgraderingen
mellem Viby J og Aarhus H

Midttrafik nævner en nedlæggelse af Kongsvang Trinbræt som en forudsætning for en hastighedsopgradering fra 75 km/t til 100 km/t mellem Viby J og Aarhus H. Denne hastighedsopgradering vil naturligvis være en positiv ting for alle togpassagerer (på nær dem, der skulle have stået af og på Kongsvang Trinbræt).

Men: Dels har de nye letbanetog, Stadler Variotram, der skal køre mellem Viby J og Aarhus H, en max. hastighed på (kun) 80 km/t, og dels bliver den nye sydfra kommende indføring af Letbanen til Aarhus H mellem Åhavevej og Aarhus H kun designet til 60 km/t. Så hastighedsopgraderingen vil (stort set) ingen effekt have. Argumentet kan altså ikke bruges!